Hvordan opnår du en stor energibesparelse?

Folk på Sjælland går mere op i energiforbruget end resten af danskerne.

Mere end hver tredje husstand på Sjælland har planer om at foretage varmebesparelser, og sammenligner man med nordjyderne, har 52 % af dem ingen planer om at lave energibesparende tiltag.

Sjællænderne er altså i førertrøjen, når det gælder energibesparende tiltag, og næsten hver tredje sjællandske forbruger tjekker sit forbrug via målere i husstanden, mens 35 % har planer om at kontrollere varmeanlægget, efterisolere eller lave andre besparende foranstaltninger indenfor de næste to år.

Som før nævnt har 52 % af nordjyderne til sammenligning ingen planer om at gøre noget tilsvarende og gør ikke meget for at opnå høj energibesparelse.

Kun hver fjerde nordjyde har planer om at spare på varmeregningen, mens 32 % følger med i forbruget i hjemmet. På landsplan er det ca. 48 % af beboerne, der ikke går op i at spare på energien.

Energibesparende forbedringer i din bolig kan for alvor barbere din energiregning ned, og det gælder særligt for parcelhuse fra 60’erne og 70’erne, hvor man kan spare op til halvdelen af det, man betaler nu, ved bl.a. at isolere loft eller efterisolere hulrum.

Der er besparelser at hente hos mange husejere, og hos nogle kan man som sagt hente rigtigt mange penge hjem, og det skyldes bl.a. også, at dit hus er mere værd, når det skal sælges, hvis det er energieffektivt. Med de stigende energipriser er der flere penge at spare år efter år.

Det er nemt at komme i gang med forbedringer, også i det små, hvor du fx kan fjerne møbler, der står tæt på radiatoren eller installere termostaterne på det samme niveau i alle rum.

Energibesparelse ved nybyggeri og renovering
Nybyggeri:
Det er vigtigt at se på fremtidens energikrav, når man bygger nyt. Det er ikke nødvendigvis dyrt, men gør ejendommen mere værd og gør udgifterne til energi mindre.

Bygningsreglementet (BR10) stiller mindstekrav til energieffektivitet, men vil du være foran udviklingen, kan du med fordel selektere et hus i energiklasse 2015 eller 2020.
Det anbefales at vælge energiklasse 2020, for så får du et hus, der er yderst energieffektivt.

Renovering:
En bygnings konstruktion og generelle tilstand er alfa og omega for varmeforbruget, og du bør derfor tænke på besparelser på energien og effektivitet allerede inden, du går i gang med at renovere.

Gode råd til renovering af hus:
Få foretaget en tilstandsrapport og en energimærkningsrapport, så du fra starten har overblik over, hvilke opgaver, der skal udføres på huset for at gøre det energibesparende.
Brug gode håndværkere og indhent flere tilbud fra disse og undersøg også, om håndværkerne har garanti- og kvalitetssikringsordninger.

Gode råd til renovering af lejlighed:
Bor du i en lejlighed, er det en fælles beslutning, om der skal laves energirenoveringer for at spare på energien.

Derfor bør du deltage i møder i boligforeningen, hvor du kan gøre opmærksom på, at der er penge at spare på sigt, hvis man udfører energibesparende tiltag.

Hvis lejligheden i forvejen skal renoveres, kan det være en god ide at udføre de energibesparende tiltag samtidig, som hvis taget alligevel skal skiftes, eller facaderne skal renoveres.

Tags: , ,