Hvordan fungerer en fjernvarmeunit?

Fjernvarmeunit En fjernvarmeunit er et komplet system, hvor det varme vand produceres, og hvor trykket til radiatorerne reguleres. Se her, hvad en fjernvarmeunit består af, og hvordan temperaturen på det varme vand reguleres. Temperaturen på vandet Temperaturen på det varme vand varierer fra sommer til vinter, og skal temperaturen ændres, kan håndtaget drejes mod den […]

Kommentarer lukket til Hvordan fungerer en fjernvarmeunit?

Information om varmtvandsbeholdere

Varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder er en beholder med vand, der i boliger og boligblokke typisk anvendes til at lagre varme over tid. Grunden til, at det er nyttigt at anvende vand som varmelagringsmedium er bl.a.: Vand har en af de største varmefylder, så det kan lagre meget varme pr. rumfangsenhed Vand er ikke giftigt for naturen […]

Kommentarer lukket til Information om varmtvandsbeholdere

Træpillefyr til opvarming

Træpillefyr Et træpillefyr er et godt alternativ til oliefyret. Et træpillefyr er billigere i drift end et gas- eller oliefyr, og det er desuden langt mere miljøvenligt. Det er faktisk så miljøvenligt, at det er CO2-neutralt, og dette parameter er vigtigt, når der skal vælges en ny varmekilde. Ofte kan du erstatte dit oliefyr eller […]

Kommentarer lukket til Træpillefyr til opvarming

Direkte fjernvarmesystem

Hvad er et direkte fjernvarmesystem? Forskellen på et direkte og et indirekte fjernvarmesystem er bl.a., at vandet i et anlæg med varmeveksler skal have et tryk, som svarer til anlæggets højde, hvorimod trykket i fjernvarmeledningerne, der går direkte ind i det direkte anlæg, som regel er meget større. Det skyldes, at vandet skal presses igennem […]

Kommentarer lukket til Direkte fjernvarmesystem

Indirekte fjernvarmeanlæg

Indirekte fjernvarmeanlæg – anlæg med varmeveksler Varmeveksleren anvendes til opvarmning af centralvarmevand med fjernvarmevand. Ved tilslutning til fjernvarmenettet er indirekte opvarmning ofte at foretrække, da risici for skade på ejendom og inventar som følge af radiatorsprængninger forårsaget af fjernvarmenettets større tryk, udelukkes. Dette er særligt aktuelt i ældre huse med gamle radiatorer og rør. På […]

Kommentarer lukket til Indirekte fjernvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg – hvordan fungerer det?

Et jordvarmeanlæg giver over tre gange så meget energi tilbage, som det forbruger. Bygger du nyt hus, er det billigt at installere jordvarme. Jordvarme er en form for opvarmning, der udnytter den oplagrede passive solenergi i jordens øverste lag. Et jordvarmeanlæg består af en lang slange og en varmepumpe. Slangen graves ned i jorden, og […]

Kommentarer lukket til Jordvarmeanlæg – hvordan fungerer det?

Viden om træpiller

Træpiller Træpiller er et CO2-neutralt biobrændsel, der er produceret af hårdt sammenpressede træfibre. Træpiller produceres fortrinsvis af restprodukter fra træforarbejdning, og næsten alle typer træ kan bruges til fremstilling af træpiller, men oftest anvendes nåletræer. Råvarerne til produktion af træpiller er normalt spåner, savsmuld og resttræ fra savværker og den øvrige træindustri. Produktionen af pillerne […]

Kommentarer lukket til Viden om træpiller

Varmepumpe – hvad er det?

En varmepumpe er en mekanisk enhed, der leder varme fra et sted til et andet. En varmepumpe kan bruges både til afkøling og opvarmning, og begge dele fungerer efter samme princip. Spolen i en pumpe kan ændres fra være kondensator til at være fordamper og omvendt. På de køligere breddegrader er det dog mest almindeligt […]

Kommentarer lukket til Varmepumpe – hvad er det?

Bliv klogere på naturgasfyr

Naturgasfyr Et naturgasfyret varmeanlæg består af tre dele: En kedel En varmtvandsbeholder Et varmefordelingssystem Naturgassen afbrændes i et forbrændingskammer, og varmen bruges til at opvarme vandet i centralvarmesystemet. Derefter sendes det varme vand ud til radiatorerne. Systemet er ofte tostrenget – det ene rør leder det varme vand ud til radiatorerne – og det andet […]

Kommentarer lukket til Bliv klogere på naturgasfyr

Guide til solvarme

Solvarme Et solvarmeanlæg anvender energien fra solen til at opvarme vand. Det varme vand anvendes derefter til brugsvand eller opvarmning af boliger. Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere og en varmtvandsbeholder. De to dele er forbundet med et rør, der indeholder en frostsikker væske. Når solens stråler rammer solfangeren, opvarmes væsken i solfangeren, […]

Kommentarer lukket til Guide til solvarme