Energimærkning? Hvad er det lige det er?

Energimærkning foregår både, når det handler om boliger og elektriske apparater.

Energimærkning af boliger:

Alle bygninger skal energimærkes, når de sælges eller udlejes i længere tid.
Energimærket viser boligens energimæssige tilstand.
Energimærket gælder både for enfamilieshuse og lejligheder.

Enfamilieshuse
Hvad viser energimærket?
Energimærket viser boligens energimæssige tilstand ud fra disse punkter:

1. Samlet vurdering af husets tilstand på en skala fra A-G.
2. Forslag til energiforbedringer, der er lønsomme.

Energimærket ses på en skala fra A-G, hvor A er det laveste energiforbrug, mens G er det højeste.
A er opdelt i A1 og A2, hvor kun de bedste energivenlige bygninger kan opnå status A1.

Dit hus skal energimærkes, hvis der er over 60 m2., og huset kan energimærkes efter to principper:

1. Med bygningsgennemgang – energiforbruget beregnes efter en gennemgang af huset.
2. Uden bygningsgennemgang – energiforbruget måles uden bygningsgennemgang, hvis dit hus er under 25 år gammelt.

Lejligheder
Energimærkningen viser bl.a., hvor meget energi lejligheden bruger, og ifølge lovgivningen skal lejligheden energimærkes, hvis den skal sælges eller lejes ud.
Energimærket viser:

1. En samlet vurdering af ejendommens tilstand på en skala fra A-G.
2. Forslag til energiforbedringer, der kan spare penge.

Der findes endvidere to typer energimærkning af lejligheder:

1. Energimærkning med beregnet forbrug.
2. Energimærkning med registreret forbrug.

Med beregnet forbrug energimærkes boligen med det forbrug, energikonsulenten anslår, boligen bruger, og konsulenten måler ejendommen op og undersøger bl.a. isolering, vinduer, døre og hvilket varmeanlæg, der bruges.

Hvis hele ejendommen skal sælges eller udlejes, skal denne beregning foretages.

Energimærkning med registreret forbrug er en ny slags energimærkning, der bruges til større ejendomme, etageboliger eller flerfamilieshuse.
Energimærkningen foregår ved, at energikonsulenten anvender det registrerede forbrug for ejendommen, altså det forbrug, der er registreret med måleudstyr. Energimærket afhænger derfor af beboernes forbrug, og det betyder at energimærket er afhængigt af beboernes gode vaner og varmemesterens handlinger.

Energimærkning af elektriske apparater
Energimærker er fornuftige, når du skal vælge, hvilket elektrisk apparat, du skal købe, og hvor energivenligt, det skal være.

EU’s energimærkning
EU’s energimærkning fremgår ligesom boligenergimærket af en skala fra A-G.
EU’s energimærkning er obligatorisk, og den gælder for både elektriske apparater og elpærer.
A-G-skalaen kan udvides med A+, A++ og A+++, hvis teknologien kræver det.
A og varianterne deraf ligger altså i bunden, hvad angår energiforbrug, mens G eksemplificerer det tungeste forbrug og det mindst miljøvenlige.

Energy Star
Udover EU’s energimærkning findes der også en mærkningsordning, der hedder Energy Star.
Denne mærkning er den officielle energimærkningsstandard i USA, og anvendes derfor indenfor en lang række produkter som fx computere, printere og andet kontorudstyr.

Ordningen er frivillig, og den bruges kun på de produkter, der er energivenlige, både når de er tændt og står standby.
For at gøre sig fortjent til Energy Star mærket, skal produkterne også gå i energisparende tilstand eller slukke, når de ikke bruges.

Go’ Energimærket
Herhjemme findes der endnu en mærkningsordning, der hedder Go’ Energimærket.
Go’ Energimærket tildeles produkter, der findes i kategorien af de 20 % mest energibesparende produkter inden for hver produktkategori.

Producenterne og forhandlerne må bruge mærket på de produkter, der opfylder kravene, og Go’ Energi tjekker, om kravene bliver overholdt ved bl.a. at foretage stikprøver af produkterne. Lever disse ikke op til standardkravene, bliver Go’ Energimærket fjernet.
Stikprøverne foregår både i butikkerne ved, at det undersøges, om klistermærkerne sidder på de produkter, der er anbefalet af Go’ Energi, og også ved at afprøve de forskellige apparater for at se, om de er så energibesparende, som det påstås.

Tags: , ,