Grøn energiSpar på energien med grøn el
Se her, hvordan du kan få et grønnere elforbrug:

Du får her nogle tips til, hvordan dit elforbrug kan blive grønnere, og du kan enten vælge strøm fra vedvarende energikilder eller bruge strøm på de tidspunkter af døgnet, hvor CO2-udslippet er lavest.

Sammenlign priser og belastning af klimaet.
Det står frit for enhver, hvem der skal levere din el – og dette gælder også, når du bor til leje.
Når du flytter, følger dit el-abonnement med, hvis du husker at give elselskabet besked om flytningen.

Der er mange forskellige elprodukter, og nogle er mere grønne end andre.

Prisen varierer ligeledes, men grøn el er nødvendigvis ikke dyrere end el, der er fremstillet med fossile brændsler.

Du kan skifte elselskab over nettet eller via telefonen!

Grøn el er godt for klimaet!
Grøn strøm kommer fra kilder som vind og biomasse, og det er mindre CO2-udledende end strøm, der er fremstillet via fossile brændsler som olie, kul og gas.
Når du vælger grøn el, kan du ofte kombinere dette med andre tiltag på klimaområdet.
Se her, hvad du fx kan vælge af løsninger:

Grøn strøm med udbygning af vedvarende energi
Dit elselskab forpligter sig til at investere i udbygning af vedvarende energi. Vælger du denne ordning, giver dit strømforbrug direkte støtte til opstilling af kilder til vedvarende energi, der ellers ikke ville blive konstrueret.

Grøn el med CO2-reduktion
Med denne løsning forpligter dit elselskab sig til at opkøbe og annullere CO2-kvoter eller støtte CO2-reducerende projekter. Du kan spørge dit elselskab, hvordan det kompenserer for CO2-udslippet via dit elforbrug.

Ny grøn strøm
Ønsker du at fremme brugen af vedvarende energi, kan du købe grøn el fra nyere, vedvarende energianlæg, og på den måde kommer der større efterspørgsel efter produktet.

Du kan også på en mere direkte måde medvirke til at konsumere grøn el ved at købe en andel i en vindmølle via et vindmøllelaug.

På denne måde sikrer du, at der kommer ny, vedvarende energi.

CO2-udslippet varierer i løbet af døgnet og året, og du kan fx bruge strøm på de tider af døgnet, hvor udslippet er mindst.

Tidspunkterne med lav CO2-udledning er fx om natten, hvor der er nok vindmøllestrøm. Når behovet er i bund, kan vindmøllerne alene levere den grønne strøm, der er nødvendig. Når elforbruget er højt ved middagstid, kører de ældste og mest forurenende kraftværker, så CO2-udledningen bliver stor.
Du kan flytte dit elforbrug ved fx at køre din vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler om natten, og det er nemt, hvis der er timer på maskinerne.

Blæsevejr er lig med vindmøllestrøm!
Når det blæser, er vindmøllernes del af den samlede elproduktion høj, og det giver et lavere CO2-udslip pr. kWh. Når det er vindstille, tager kraftværkerne over og producerer det meste strøm via fossile brændsler.

Tags: , , ,