Indirekte fjernvarmeanlæg – anlæg med varmeveksler

Indirekte fjernvarmeanlæg til opvarming i din bolig

Varmeveksleren anvendes til opvarmning af centralvarmevand med fjernvarmevand.

Ved tilslutning til fjernvarmenettet er indirekte opvarmning ofte at foretrække, da risici for skade på ejendom og inventar som følge af radiatorsprængninger forårsaget af fjernvarmenettets større tryk, udelukkes.
Dette er særligt aktuelt i ældre huse med gamle radiatorer og rør.

På de eksisterende anlæg indgår varmeveksleren i stedet for fjernvarmekedlen, og på denne måde undgår man at foretage ændringer i det lokale anlæg. Derudover opnås en konstant afkøling af fjernvarmevandet.

De fleste mindre varmevekslere er opbygget efter modstrømsprincippet, hvilket betyder, at vandet i henholdsvis primær- og sekundærsiden løber i modsat retning af hinanden.

Varmefladen kan bestå af spiraler af kobberribberør, hvor fjernvarmevandet ledes igennem.
Uden om rørene ledes centralvarmevandet.
Der kan også anvendes pladevarmevekslere, hvor der gennem hulrummene 1-3-5-7-9 mellem pladerne strømmer fjernvarmevand og gennem hulrummene 2-4-6-8-10 mellem pladerne strømmer centralvarmevand.

Reguleringen af centralvarmevandets fremløbstemperatur kan foretages af en motorventil, der er placeret i fjernvarmevandets returløb samt en føler, der ligeledes er placeret i centralvarmevandets fremløb. Begge kan styres via et kontrolpanel eller et vejrkompenseringsanlæg.

Er fjernvarmevandets temperatur mellem 95 og 120 grader, kan man med fordel flytte varmtvandsbeholderen over på det lokale anlægs kredsløb og anvende en såkaldt ”shuntkobling”.

Set over en bred kam er det lokale anlæg at sidestille med et almindeligt centralvarmeanlæg, der er dog blot den forskel, at der anvendes varmeveksler i stedet for kedel.

Tags: