Fjernvarme er et system til distribution af varme over afstand, fra anlæg til varmeproduktion, til bygninger med centralvarmeanlæg.

Langt det meste fjernvarme er baseret på distribution af opvarmet vand, men det foregår også med damp.

Distributionen sker i isolerede rør af alle dimensioner. Tættest ved varmeforbrugeren er rørdiameteren lille, måske 12 mm, mens det hos det varmeproducentens anlæg kan være over en meter i diameter.

Næsten 60 % af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Det er den form for energi, der udleder mindst CO2 sammenlignet med andre energikilder, og samtidig er det ofte en billig måde at varme boligen op på.

Enkelte fjernvarmeforsyninger kan dog være dyre, så det kan være en god idé at undersøge priserne, før man går i gang.

Fjernvarme er der foretrukne i Danmark
En betydelig del af fjernvarmen i Danmark kommer fra overskud fra elproduktionen, dvs. fra kraftvarmeværker. For når man producerer el, udvikles der store mængder varme, og det er den varme, der anvendes til fjernvarme.

Andre fjernvarmeværker producerer varme via solvarmeanlæg, eller når de eksempelvis afbrænder affald eller biobrændsel.

Derudover er der en række mindre varmeværker, der producerer til lokale områder.

Når fjernvarmen skal transporteres over store afstande, sker der varmetab, og for at du undgår tab, er det vigtigt, at dit fjernvarmeanlæg sender returvandet tilbage til værket afkølet. Du kan mange steder optjene en bonus, hvis dit anlæg afkøler godt, mens det kan blive en merudgift, hvis det afkøler dårligt.

Ved at få tjekket dit anlæg regelmæssigt, kan du sikre en god afkøling, og et sådant tjek bør udføres ca. hver andet år.

En fagmand, der kontrollerer dit anlæg, bør både justere anlægget og sikre sig, at dit radiatoranlæg er stort nok. Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder selv at udføre denne ydelse, og du kan henvende dig til din leverandør, hvis du har spørgsmål.

Nogle steder er du forpligtet til at være tilsluttet fjernvarmesystemet, for fjernvarmen er kun billig, hvis der er mange tilsluttet på samme tid.

Hos din kommune kan du få oplyst, om du har tilslutningspligt.

Hvis du ikke har fjernvarme, men bor i et område, hvor det leveres, kan du konvertere, og dit fjernvarmeforsyningsselskab kan fortælle dig, hvordan du bliver tilsluttet, og hvad det koster.

Har du fjernevarme i forvejen, kan det være en god idé at følge nogle specifikke henvisninger for at få det optimale ud af dit anlæg.

Fx kan du overveje at få automatik på dit anlæg, for så tilpasser dit anlæg sig altid temperaturen udenfor.
Desuden sørger det automatiske system for, at der bliver skruet en anelse ned for varmen om natten, hvilket sparer energi og penge.

Fjernevarmeafregningen består både af en fast pris og en variabel pris, der begge afhænger at dit forbrug.

Du forpligter dig som fjernevarmebruger til at have målere installeret, der måler forbruget af varme i den enkelte bolig, og varmenergimålere egner sig godt.

I etageejendomme er billedet dog lidt anderledes.
Her bruger man ofte varmefordelingsmålere, og på baggrund af disse, udarbejder man varmeregnskabet, der fordeler forbruget mellem lejerne.

Dansk Fjernvarme estimerer, at omkring 25-50 % af vores forbrug af varme og varmt vand er bestemt af vores adfærd, dvs. gode eller dårlige vaner.

Læs mere om fjernvarme hos Wikipedia, hvor billedet også stammer fra.

Tags: