Træpiller

Træpiller til opvarmning

Træpiller er et CO2-neutralt biobrændsel, der er produceret af hårdt sammenpressede træfibre.
Træpiller produceres fortrinsvis af restprodukter fra træforarbejdning, og næsten alle typer træ kan bruges til fremstilling af træpiller, men oftest anvendes nåletræer.

Råvarerne til produktion af træpiller er normalt spåner, savsmuld og resttræ fra savværker og den øvrige træindustri.

Produktionen af pillerne sker ved, at de våde råvarer nedtørres.
Råvarerne formales i en slaglemølle, inden de presses til træpiller.
Lige før presning finjusteres træmassens indhold af vand ved tilsætning af samme, og under presning opstår der en stor friktionsvarme. Herved frigives træets naturlige lim (lignin), som binder træfibrene sammen i de færdige træpiller.

Presningen sker gennem en matrice, hvor træmassen presses igennem cylindriske huller og kommer ud som træpiller.
Diameteren på en træ-pille er typisk 6-8 mm, nogle gange større.

Efter presningen sendes pillerne til afkøling, og de bliver efterfølgende sigtet for at fjerne smuld, der er opstået ved produktionen.
Træpillerne lagres derefter løse og sigtes normalt endnu en gang før udlevering i store sække eller som løsvare.

Kvaliteten af pillerne styres efter en række parametre som fx råvarernes kvalitet, disses renhed, vandindhold, presningsgrad og smuldprocenten.
Transport, produktionsmetoder, samt opbevaring fra producent til forbruger, har stor indflydelse på pillernes kvalitet.

I Danmark er der allerede en masse tilhængere af træpiller, og væksten i efterspørgslen er høj.

Sådan omregner du fra træpiller til olie
2,0 kilo træpiller svarer normalt til 1 liters fyringsolie.
2 kubikmeter træ = 5 kubikmeter træflis, og det giver 1 ton træpiller.