Danske vindmøller og grøn vedvarende energiVindmøller

Vindmøller leverer vindenergi, der bedst kan betegnes som den kinetiske energi, vinden indeholder.

En vindmølle er en konstruktion, der omdanner vindens energi til brugbar energi i form af strøm.
Energien fra vindmøllerne blev i fortiden anvendt til bl.a. at male korn eller pumpe vand, mens den i dag som sagt bliver anvendt til at producere elektricitet.

Mange steder i verden – bl.a. i Danmark – forskes der i vindmølleteknologi for at udnytte vindens vedvarende energi, og der er opsat vindmøller både til lands og til vands.

Udviklingen af kommercielle vindmøller i Danmark startede i slutningen af 1970’erne, hvor vindmøllerne blev masseproduceret.

De første af slagsens havde en effekt på 22 KW, og vindmøllernes kapacitet steg til 55, 75 og 95 KW op gennem 1980’erne. Sideløbende med produktionen herhjemme startede et statsligt støttet udviklingsprogram af elselskaberne, der testede betydeligt større vindmøller som forsøg.

Siden 1980’erne er vindmølleindustriens kommercielle vindmøller blevet endnu større og producerer stadig mere elektricitet.

Lidt tekniske fakta om vindmøller:

En vindmølles størrelse kan angives på flere forskellige måder. Det kan enten være møllens maksimale el-effekt eller dens højde fra jorden og op til toppen af vingespidsen. Vingens diameter eller det areal, som de tre vinger dækker ved en omdrejning, kan også bruges til at angive møllens størrelse.

En moderne vindmølle består af en rotor, i det danske design med tre vinger, der trækker en generator, der producerer strøm.

Rotoren og generatoren er anbragt i toppen af tårnet, der står i havet eller et fundament i jorden.
Elproduktionen fra en vindmølle afhænger af vindforholdene. Det blæser naturligvis ikke hele tiden, og det er forskelligt, hvor hurtig vindhastigheden er på de forskellige steder, hvor vindmøllen er opstillet.

I gennemsnit blæser det mere til havs end til lands, og herhjemme blæser det mest langs vest- og sydvestvendte kyster, og mindst inde i selve landet.

Opstiller man en vindmølle på den jyske vestkyst, vil man erfare, at den producerer næsten dobbelt så meget strøm som en vindmølle af samme størrelse, der er opstillet et sted på land, hvor der er mindre vind.

Eftersom fremtidens vindmøller er langt mere effektive, vil elproduktionen kunne dækkes af langt færre vindmøller.

Miljømæssige fordele ved vindmøller:
Vindenergi bliver betragtet som en miljøvenlig kilde af vedvarende energi, fordi elproduktionen fra vindmøller ikke medfører brug af fossile brændsler som kul, olie og gas.

Vindenergien er fordelagtig, fordi kilden er vedvarende i form af vind, og selv om det belaster miljøet at producere vindmøller, er den samlede negative påvirkning af miljøet langt mindre ved brug af vindmøller end ved anvendelse af fossile brændsler.

Tags: , ,