Hvad du bør vide om energitjek

Denne artikel handler om energitjek, herunder det såkaldte ”Go Energi-tjek”, du kan få udført af en fagkyndig, der kontrollerer dit varmeanlæg ud fra en given tjekliste.

Er du frisk, kan du også selv gennemgå punkterne på listen, og punkterne er angivet med sværhedsgrader.
Er dette ikke tilfældet, kan en vvs’er gennemgå listen for dig, så du får en professionel gennemgang af dit varmeanlæg og får gode råd til forbedringer, så du kan optimere dit anlæg endnu bedre.

Ved et Go Energi-tjek kommer vvs’eren rundt om hele dit anlæg, fra varmeenheden i dit bryggers eller kælder, til din radiator i stuen.

Der er altså tale om et mere effektivt tjek end det almindelige serviceeftersyn, som typisk fokuserer på kedel og fjernvarmeunit.

Et Go Energi-tjek er altså et supplement til de almindelige serviceeftersyn og er udarbejdet i samspil med branchen.

Et Go Energi-tjek koster maks. 500 kr. inkl. moms, hvis vvs’eren i forvejen er i huset i et andet ærinde og derfor sparer transportudgiften.

Kommer vvs’eren udelukkende for at udføre Go Energi-tjekket, kan prisen komme op på maks. 1000 kr. inkl. moms.

De fleste boligejere kan spare 10-20 % af varmeforbruget ved at gennemgå tjeklisten og agere ud fra anbefalingerne. Afhængig af din varmeregning lander besparelsen på mellem 1500 og 5000 kr. årligt.

Som regel kan det godt betale sig at få udført energitjekket, også selv om vvs’eren ikke skal lave andet arbejde i boligen.

Det er dog mest rentabelt, hvis du bestiller dit almindelige serviceeftersyn af kedlen eller fjernvarmeanlægget på samme tid som dit Energitjek.

Go Energi-tjekket er omfangsrigt og gennemgår alle punkterne på tjeklisten samtidig med, at tilstanden og driften af de forskellige dele i det installerede anlæg kortlægges.
Under de punkter, hvor en justering af anlægget kan foretages uden at installere nyt, skal vvs’eren udføre justeringen. Det gælder bl.a. udluftning af radiatorer, påfyldning af vand til radiatorsystemet samt justering af fremløbstemperatur og automatik.

Efterhånden som arbejdet udføres, sætter vvs’eren flueben ud for de punkter på tjeklisten, der er gennemgået, og vedkommende bekræfter med underskrift og stempel, at tjekket er gennemført.
Vvs’eren fortæller dig, hvilket arbejde, han har udført, og hvordan dit anlægs generelle tilstand befinder sig.

Evt. får du forslag til yderligere forbedringer, der kan udføres, og du kan fx spørge til energivenlige løsninger og bede om et tilbud på disse.

Tags: , , ,