Hvad er naturgas og hvordan får du det?
Naturgas er en fællesbetegnelse for al den gas, der findes i undergrunden, på samme måde som råolie.

Naturgas består for det meste af methan, men også af ethan, propan, butan og andre kulstofkæder, samt stoffer som SOx-forbindelser, NOx- og COx-forbindelser.

Naturgassens sammensætning og kvalitet varierer meget i de forskellige felter, hvor der bores, og for det meste er naturgassen fra den danske del af Nordsøen af en meget høj kvalitet, da den består af op til 90 % methan og meget få SOx- og NOx-forbindelser.

Naturgassens kvalitet måles vha. det såkaldte Wobbe-indeks, der beskriver tætheden af energi i gassen.

Gas fra naturen er ligesom kul og olie et fossilt brændstof, men afbrænding af naturgas udleder mindre CO2 end andre brændsler, og derfor betragtes det som det mest miljøvenlige, fossile brændsel, vi har på kloden.

Hvorfor vælge gas?
Du kan spare penge på varmeregningen ved at vælge naturgas, du reducerer dit CO2-udslip og du kan bruge naturgassen til opvarmning, tøjvask og meget mere.

Den naturlige gas er en af de mest miljøvenlige opvarmningsformer, når vi taler om fossile brændsler, og naturgas udleder op til 25-30 % mindre CO2 end olie og 40-50 % mindre end elvarme.

Opvarmer du din bolig med naturgas, udleder du som sagt langt mindre CO2, end hvis du opvarmer din bolig med oliefyr eller elvarme, og naturgas udleder også færre kvælstofoxider (NOx) og svovlilter (SO2).

Naturgas kan anvendes til mange formål:
Naturgas er ikke bare en billig og CO2-venlig måde at opvarme din bolig på, den kan også anvendes til mange andre formål som fx at tørre tøj, der foregår via. en naturgastørretumbler, der er mere skånsom mod dit tøj og mere energivenlig end en almindelig tørretumbler. Udenfor kan du også få gavn af naturgassen om sommeren, hvor du kan anvende en naturgasterrassevarmer, og du kan endda anvende naturgas til madlavning.

Se her et eksempel fra DONG ENERGY, der viser, hvad du muligvis kan spare ved at skifte til naturgassen fra fx olie:

I dette eksempel er huset på 140 m2 og fra 1972.

Årlig besparelse på opvarmning Nuværende anlæg Nyt anlæg Besparelse Svarende til
Årlig varmeudgift 28.016 kr. 14.500 kr. * 13.516 kr. 48%
CO2-udledning 5.575 kg 3.170 kg. 2.405 kg. 43%

* Bemærk, at dette eksempel er beregnet ud fra disse data:
Olieprisen er fastsat til 11,02 kr. pr. liter og en naturgaspris på 8.895 kr. pr. m3 inkl. servicering af gasfyr til 1.000 kr. om året og en eludgift til drift på 845 kr. om året.

Der er altså både gevinst, hvis man ønsker at reducere CO2-udslippet, men skiftet fra olie til gas kan også mærkes på pengepungen.

Læs mere om naturgas

Det kan derfor bestemt anbefales at kigge på, om du burde overveje en anden løsning end den, du har nu.

Tags: , , , , , ,