Naturgasfyr - nødvendigt hvis du have naturgasNaturgasfyr

Et naturgasfyret varmeanlæg består af tre dele:

En kedel
En varmtvandsbeholder
Et varmefordelingssystem

Naturgassen afbrændes i et forbrændingskammer, og varmen bruges til at opvarme vandet i centralvarmesystemet.
Derefter sendes det varme vand ud til radiatorerne.

Systemet er ofte tostrenget – det ene rør leder det varme vand ud til radiatorerne – og det andet rør leder det afkølede vand tilbage til kedlen, hvor processen starter forfra.

Naturgaskedlen kan indstilles til at følge udendørstemperaturen og andre vejrforhold, så der altid produceres varme mest effektivt.
Skal du have installeret en ny kedel, bør du bede vvs-installatøren om at give jer en gennemgang af, hvordan I bruger indstillingerne til klimastyring og natsænkning af temperaturen.

Klimastyring
Klimastyring kaldes også ”vejrkompenseringssystem”, og du kan på nogle af energiselskabernes hjemmesider se, hvordan du indstiller dit system i praksis.

Natsænkning
Natsænkning betyder, at anlægget ikke producerer ligeså meget varme om natten som om dagen, men potentialet for energibesparing på denne måde er mindst i murstenshuse og størst i lettere byggeri.

Der er mange ting at overveje, hvis du gerne vil have fingrene i et naturgasfyr.
Fx skal der installeres et varmefordelingsanlæg.

Du bør desuden tale med vvs-installatøren om placering af kedel, aftræk til røggas og afløb til kondensvand, så der ikke afgives fugt.
Desuden bør du få en kort gennemgang af, hvordan dit system fungerer, og hvordan du betjener det, før du sender din vvs-mand hjem igen.

Korte facts om naturgasanlæg
Naturgas er det mest energivenlige fossile brændsel, og det udleder betydeligt mindre CO2 end andre fossile brændsler som kul og olie.

I Danmark er markedet for naturgas liberalt, så du frit kan vælge leverandør at naturgas.

Det kræver dog, at du bor i et område, der leverer naturgas.

Ønsker du at skifte til naturgas, lægger dit energiselskab en stikledning ind i bygningen, og du skal herefter anskaffe en naturgaskedel og evt. et radiatoranlæg, hvis du ikke har det i forvejen.

Tags: ,