Varmtvandsbeholder
En varmtvandsbeholder er en beholder med vand, der i boliger og boligblokke typisk anvendes til at lagre varme over tid.

Grunden til, at det er nyttigt at anvende vand som varmelagringsmedium er bl.a.:

Vand har en af de største varmefylder, så det kan lagre meget varme pr. rumfangsenhed

Vand er ikke giftigt for naturen og os

Vand er let tilgængeligt i størstedelen af verden

Vand er forholdsvis billigt

Det er ikke umuligt, at andre ting kan anvendes i stedet for vand, som fx CryoSolslus, der er fremstillet af vand, paraffin, tensider og en smule glukol.

Den typiske varmtvandsbeholder er indkapslet i oliefyr, gasfyr og i en lokal fjernvarmevarmtvandsbeholder med en indbygget varmeveksler.
En varmtvandsbeholder er dog også i nogle tilfælde en separat enhed, der får varmet vandet fra en eller flere varmekilder som fx solvarme, olie eller gas.

Fælles for typerne af anvendelse af varmtvandsbeholdere er, at disse beholdere normalt kun indeholder vand med en minimumstemperatur på mindst 60 grader, og maksimum 70 grader.

Vandet fås i disse beholdere fra det kolde drikkevand.

I de fleste egne af Danmark er brugsvandet ret ”hårdt”, og dette brugsvand løber direkte ind i varmtvandsbeholderen og bliver varmet op, og så aflejres der en del kalk i beholderen.

Dette gælder også for vandrørene, og begge dele skal udskiftes ca. efter 20-40 år.

Varmtvandsbeholder med lukket kredsløb
En metode til at gemme varme i en varmtvandsbeholder er at varme vandet i varmtvandsbeholderen enten direkte fra en eller flere varmekilder eller indirekte fra eksterne varmevekslere.

Fordelen ved at undgå at sende frisk og koldt brugsvand direkte ind i varmtvandsbeholderen er, at der så kun afsættes lidt kalk, når der efterfyldes vand i det lukkede kredsløb.

En anden fordel er, at vandet ikke tilføres ilt jævnligt, hvilket mindsker kravene til beholderen, fittings og rør.

Den eksterne varmeveksler, der anvendes til varmt brugsvand, vil dog med tiden blive tilkalket og skal udskiftes eller afkalkes med en svag syre.

Tags: