Hvad er et direkte fjernvarmesystem?

Direkte fjernvarme lige ind i din bolig

Forskellen på et direkte og et indirekte fjernvarmesystem er bl.a., at vandet i et anlæg med varmeveksler skal have et tryk, som svarer til anlæggets højde, hvorimod trykket i fjernvarmeledningerne, der går direkte ind i det direkte anlæg, som regel er meget større. Det skyldes, at vandet skal presses igennem kilometerlange gadeledninger for at komme rundt til forbrugerne.

Der er store kræfter på spil i et fjernvarmeanlæg, og de skal tøjles i den lokale installation for at sikre radiatorerne mest muligt mod sprængning.
For at opnå en passende varme til den lavest mulige pris, gælder det om at udnytte hver kubikmeter fjernvarme så effektivt som muligt, dvs., at opnå størst mulig afkøling af fjernvarmevandet.

For at opnå dette, er det nødvendigt, at man i det lokale anlæg monterer automatik, der sørger for, at fjernvarmevandet løber med en passende hastighed igennem radiatorerne.
Denne opgave ville være lettere, hvis trykket i gadeledningen var konstant døgnet rundt, da der så blot skulle stilles på en ventil i anlægget.

Da trykket derimod er svingende, skal der indbygges en form for automatik, der afhjælper disse svingninger.
Til at kompensere for disse svingninger i cirkulationstrykket, anvendes almindeligvis en trykdifferens-regulator. Denne regulator fungerer således, at uanset svingningerne i fjernvarmetrykket på frem- og retursiden, er trykfaldet over anlægget konstant.

Der findes også anlæg med returtermostatventiler, og dette anlæg baserer sig på, at hver radiator er udstyret med en returtermostatventil, der sikrer en konstant afkøling i hver enkelt radiator.

Systemet egner sig bedst til mindre anlæg, men kan dog også anvendes i større anlæg.

Der skal med dette system ikke anvendes en lokal cirkulationspumpe, og dette system kan ikke anvendes ved 1-strengede anlæg.
Varmereguleringen foretages udelukkende ved at indstille de termostatiske returventiler.

Den mest økonomiske drift opnås ved, at fjernvarmevandet afkøles mest muligt gennem radiatorerne, hvilket opnås, når radiatorernes underside føles næsten kold.

Tags: