fjernvarmeunit - lær om energirigtig opvarmingFjernvarmeunit

En fjernvarmeunit er et komplet system, hvor det varme vand produceres, og hvor trykket til radiatorerne reguleres.
Se her, hvad en fjernvarmeunit består af, og hvordan temperaturen på det varme vand reguleres.

Temperaturen på vandet
Temperaturen på det varme vand varierer fra sommer til vinter, og skal temperaturen ændres, kan håndtaget drejes mod den blå prik på systemet, hvis vandet skal være koldere, og mod den røde prik, hvis det skal være varmere.
En tommelfingerregel siger, at det varme vand skal have en temperatur, så man lige akkurat kan holde en finger under vandet uden at brænde sig.
Når der bruges varmet vand, viser det indbyggede termometer temperaturen, og når der åbnes for det varme vand, går der normalt et stykke tid, inden det bliver varmt.
Det skyldes, at vandet i rørene, der har stået siden sidste aftapning, er blevet afkølet.

En vandvarmer leveres med termostatisk omløb, så der ved tapning straks produceres varmt vand ude ved vandvarmeren.
Det anbefales at indstille termostaten på position 3, og går der lang tid (over 20 sekunder), før det varme vand kommer ud til hanen, kan det være nødvendigt at indstille termostaten på et højere niveau end 3.
Hvis der er cirkulationspumpe på det varme vand, reguleres cirkulationsvandtemperaturen på termostaten, og brugsvandscirkulation sikrer varmt vand ved tappestedet uden ventetid.
Husk: Hvis cirkulationspumpen (uden for unit) stoppes, skal termostaten lukkes med uret.

En trykdifferensregulator er vedligeholdelsesfri, og den kan ikke betjenes. Den producerer det høje fjernvarmetryk til et passende drivtryk i husets radiatoranlæg, og rummenes temperatur styres udelukkende af husets radiatortermostater

En trykudligner er ligeledes vedligeholdelsesfri, og den kan ikke betjenes. Den skal optage vandudvidelsen i anlægget, når vandet varmes op.
Er der en cirkulationspumpe på det varme vand, skal der som erstatning for trykudligneren monteres en sikkerhedsventil, og denne skal altid være udstyret med et afblæsningsrør, der føres til gulvafløbet.

Kan det betale sig at udskifte den gamle fjernvarmeunit?

I mere end 300.000 danske huse er fjernvarminstallationerne mere end 20 år gamle, og mange af dem frådser med energien, og de er klar til at blive udskiftet.
En ny og energieffektiv fjernvarmeinstallation reducerer din varmeregning, og den fylder desuden mindre og er pænere at se på.

Når du skal have udskiftet en fjernvarmeunit, bør du vælge en såkaldt plusinstallation med et ekstra lavt varmetab, og hvis varmtvandsbeholderen også skal udskiftes, bør du vælge en ”plusbeholder”, som er en beholder med et meget lavt varmetab.

Der er disse fordele ved at udskifte din fjernvarmeunit
Du sparer penge hvert år
Du sparer stort på udledningen af CO2
Husets værdi forøges
Du opnår en visuel forbedring